The stunning village of Abersoch is based in a predominantly Welsh speaking area of Wales, the Llyn Peninsula. Whilst all those who help to produce the site and Abersoch Sensation Magazine actively support and are endeavouring to grasp the language, the resources are such that it isn’t possible to make this website or the magazine itself bi-lingual. If you wish to learn the language or just find out a bit more about the oldest living Celtic language in the UK and amongst the oldest surviving in Europe, here are a few sites that may be of interest. Diolch yn Fawr!

www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh 

www.byig-wlb.org.uk

www.learncymraeg.org

Lleolir pentref trawaidol Abersoch ym Mhenrhyn Llŷn, ardal ble mae mwyafrif y bobl yn siarad Cymraeg. Er bod y sawl sy’n cynorthwyo i gynhyrchu’r safle wȇ a chylchgrawn Sensation Abersoch yn gefnogol o’r iaith ac yn gwneud eu gorau i’w dysgu, nid oes digon o adnoddau ar gael i sicrhau eu bod yn cael eu cynhyrchu’n ddwyieithog. Pe byddech yn dymuno dysgu’r iaith neu ddarganfod mwy am iaith Geltaidd hynaf y Deyrnas Unedig ac un o’r rhai hynaf yn Ewrop, dyma rai safleoedd all fod o ddiddordeb i chi. Diolch yn Fawr!